UPPER KIRBY

3701 S Shepherd
Houston, TX 77098
(832) 582-7102

SUN-THU 11AM to 9PM
FRI-SAT 11AM to 10PM

sm-yelp sm-trip-advisor sm-foursquare

Tarka Indian Kitchen, Houston, Texas